Information om

ROT-avdrag

Hushållsnära tjänster / husavdrag. Spara upp till 50 000 kr!

Du kan alltså få tillbaka 50 % av arbetskostnaden för hushållsarbetet, men högst 50 000 kronor per år.

ROT tjänster är en del av de s.k. hushållsnära tjänsterna. Enligt dessa får du skattereduktion för en del av kostnader som består av arbetstid.
Per den 1: a juli 2009 är maxbeloppet som får dras av 50 000 kr per person, i detta belopp ingår samtliga hushållsnära tjänster som ni har köpt in under året. Följ vänligen länkarna längre ner på sidan för mer information.

JF Platt erbjuder husavdrag enligt fakturamodellen. Se villkor och riktlinjer nedan.
Fakturamodellen införs den 1 juli 2009 och gäller för husarbeten som utförs och betalas från och med detta datum. Om du köper husarbeten den 1 juli eller senare ska du bara betala halva arbetskostnaden inklusive moms. Den resterande arbetskostnaden får den som säljer husarbetet från Skatteverket när du har betalat din faktura.

Urklippt från skatteverket hemsida:

Skattereduktionens storlek
Skattereduktionen är 50 % av arbetskostnaden (inkl. moms), men högst 50 000 kronor per år (för år 2007 gällde maxbeloppet 25 000 kronor). Den sammanlagda arbetskostnaden under året måste uppgå till minst 1 000 kronor (inkl. moms) för att du ska kunna få skattereduktion.

Du kan alltså få tillbaka 50 % av arbetskostnaden för hushållsarbetet, men högst 50 000 kronor per år. Det innebär att du inte kan få skattereduktion för arbetskostnader som överstiger 100 000 kronor per person och år. För år 2007 var maxbeloppet 25 000 kronor och högsta underlaget (arbetskostnaden) var 50 000 kronor.

forts.
Tänk på att skattereduktionen beräknas för det hushållsarbete du köpt och det hushållsarbete du fått som förmån. Den maximala skattereduktionen är 50 000 kr för båda tillsammans.

För att få skattereduktion för husarbete måste du ha fyllt 18 år vid årets utgång samt ha en så hög inkomst att skatten blir minst lika hög som skattereduktionen för husarbetet när andra skattereduktioner dragits från din inkomst. Du kan med andra ord aldrig få mer i skattereduktion för husarbete än du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag är gjorda.