Miljö & Kvalitet

På JF Platt AB tar vi självklart miljön och säkerhet på allvar och källsorterar allt överblivet material på arbetsplatsen från kakelspill till överblivna pappkartonger i för ända målet utställda containers på arbetsplatsen.

Undrar du över något i vårt miljöarbete? Tveka inte att höra av dig med dina funderingar.

Privatkunder

Är jobbet hos privatkunder så tar vi med det överblivna skräpet själva och sorterar på någon återvinningscentral.
Det är viktigt för oss att skapa en säker och effektiv arbetsmiljö för att kunna lägga en bra grund i vårt arbete hos våra kunder.

För att kunna jobba effektivt så behövs det hållas rent och snyggt på arbetsplatsen.

Vi har som mål att tillgodose våra kunders önskemål på bäst möjliga sätt med en rak och öppen dialog genom hela projektet.

Har du frågor eller synpunkter på vår syn på miljön eller kanske har speciella regler/undantag på er arbetsplats, tveka inte att höra av dig till oss.